Potřebujete školení?


Pro každého zákazníka připravujeme trénink na míru a dlouhodobě sledujeme stanovené cíle.

Výhody, které nabízíme:

 • Během školení mapujeme potřeby a úroveň dovedností účastníků. To nám umožňuje je rozvíjet v tom, v čem skutečně potřebují.
 • Frekventanti kurzu aktivně trénují své dovednosti a učí se zvládat náročnější situace, což posiluje jejich motivaci aplikovat nové poznatky do praxe.
 • Je nám vlastní flexibilní přístup k používání širokého spektra didaktických metod, které zefektivňují proces učení a aplikace dovedností do praxe.
 • Školící akci předchází schůzka se zadavatelem, v rámci které je nastaven obsah a forma.

Naše zkušenosti

 • Školení řadových zaměstnanců (vč. dělnických pozic), specialistů, mistrů, střední management až po individuální nebo skupinová školení top managementu.
 • Zkušenosti s náročnými a málo motivovanými klienty (vlivem organizačních změn, propouštění apod.)
 • Zkušení lektoři, kteří opakovaně dostávají velmi kladné hodnocení od účastníků školení.
 • Zkušenosti s dlouhodobými intenzivními rozvojovými kurzy pro vrcholové manažery (řádově desítky klientů) v rámci úzce zaměřených i komplexních rozvojových programů.
 • Nabízíme školení formou sociální laboratoře – probíhá v bezpečném prostředí malých týmů, kde si účastníci mohou vyzkoušet různé formy chování a kde získávají vlastní zkušenosti s reakcemi lidí na tyto projevy, i odbornou zpětnou vazbu ze strany lektora.
 • Nedržíme se striktně předem vytvořených scénářů – naši lektoři mají dostatek zkušeností a kreativity, aby během školícího dne pružně reagovali na požadavky a úroveň znalostí účastníků školení a podle toho volili metody a přístup.
 • Máme rovněž bohaté zkušenosti s využíváním audio – vizuálních pomůcek a videotréninků během školení.
 • Pravidelně realizujeme otevřené kurzy pro specialisty HR oddělení (personalisty, trenéry, lektory,…) v tématech, které jsou pro ně aktuální a atraktivní (vyjednávání s manažery, rozvoj lektorských a prezentačních dovedností apod.)

Něco navíc

Víc než koučování

Individuální rozvoj manažerů pomocí metod aplikované psychologie, koučinku, tréninku i rozhovoru. Více

Outplacement

Outplacement je služba nabízená propouštěným zaměstnancům s cílem podpořit je, aby ztrátu zaměstnání nesli co nejlépe, aby měli nejaktuálnější informace o tom, jak to na trhu práce chodí a... Více

Time management

Cíl: Zvýšení pracovní efektivity a psychické odolnosti na základě podpory plánování a proaktivního přístupu s ohledem na osobní cíle a individuální křivku výkonnosti. Témata kurzu: Analýza činností (priority, načasování,... Více

Zvládání stresu a duševní hygiena

Cíl: Trénink konkrétních relaxačních technik sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla, se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody a pozitivního náhledu na svět... Více

Spolujízdy pro obchodníky

Spolujízda je efektivní metoda, jak se rychle zlepšit při obchodních jednáních. Náš trenér s vámi absolvuje schůzku či sérii schůzek s klientem a podá vám zprávu o vašich komunikačních, vyjednávacích či... Více

Efektivní komunikace na nemocničním oddělení

Cíl: Podpora hladké a efektivní komunikace v různých situacích na pracovišti, zvládnutí zátěžových komunikačních situací. Podpora se zaměřuje na lékaře, zdravotní sestry, nižší a střední management. Více

Prevence syndromu vyhoření a zvládání stresu

Cíl: Zjistit vlastní úroveň stresu, popř. míru vyhoření. Trénink konkrétních relaxačních technik se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření. Více

Komunikační dovednosti v kontaktu s pacientem

Cíl: Seznámení s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání zátěžových komunikačních situací, konkrétních komunikačních problémů a tím ke zlepšení profesní spokojenosti a kvality života. Více