Pro koho pracujeme

Obchod a služby

S využitím Cirkulární týmové intervence jsme podpořili týmovou atmosféru, individuálně trénovali manažery, měřili Employee Engagement, trénovali jednotlivce v otevřených kurzech a realizovali Development centrum online.

Výroba

Měřili jsme Employee Engagement, trénovali manažerské dovednosti, organizovali teambuilding a moderovali workshopy na zvýšení zapojení zaměstnanců.

Neziskovky

Realizovali jsme kvalitativní sociologický průzkum, pomáháme s výběrem nových členů týmu s využitím psychodiagnostiky i Assessment center, trénujeme obchodní a manažerské dovednosti, poskytli jsme i individuální konzultace.

Logistika

Školili jsme IT v komunikačních dovednostech, komplexně jsme podpořili rozvoj obchodního týmu a jejich manažerů s využitím Development center, tréninků, spolujízd a individuálních konzultací.

Automobilový průmysl

Připravili jsme metodiku výběru a Assessment center, supervidovali jsme metodiku výstupních pohovorů, realizovali jsme Assessment centra a školení work and life balance.

Zdravotnictví a farmacie

Individuálně i skupinově jsme trénovali management i řadové pracovníky, měřili Employee Engagement a vedli management k implementaci změn na základě jeho výsledků. Zajistili jsme individiuální 360° zpětnou vazbu pro top management a poskytli k ní osobní zpětnou vazbu. Realizovali jsme workshopy pro posílení výkonnosti a stanovování cílů, trénovali back office, školili projektové řízení…

Bankovnictví a pojišťovnictví

Realizovali jsme mnoho stovek Development center a velké množství Assessment center, tvořili metodiku interních Assessment center, pro zlepšení atmosféry v týmu jsme použili Cirkulární týmovou intervenci, realizovali jsme školení pro HR a manažery.

IT

Měřili jsme Employee Engagement, školili jsme prezentační, komunikační a manažerské dovednosti. Také jsme pomáhali s projektem mentoringu, realizovali jsme Development centra a individuální psychodiagnostiku.

Řekli o nás

Oceňujeme konstruktivní zpětnou vazbu

Se společností Tres consulting spolupracujeme teprve krátce, ale jsme nadšeni. Cokoli jsme poptali, nebyl problém. Školení je vždy uspořádané přesně na náš problém, který řešíme. Vyšli nám vždy vstříc s našimi specifickými požadavky, a navíc školení u zaměstnanců mělo vždy pozitivní ohlas. Oceňujeme i konstruktivní zpětnou vazbu, kterou vždy po kurzech dostáváme. Společnost mohu jen doporučit. Lenka Němcová, personální manažer, ALBI Česká republika a.s.    
Více

Skvělá kombinace – výběr a následná práce na rozvoji!

S firmou Tres consulting jsem se poprvé setkal v roce 2006 při realizaci Assessment centra pro výběr oblastního vedoucího prodeje.

Od té doby jsme spolu již vybrali několik dalších manažerů pro nové pozice u nás, ale především jsme i rozšířili spolupráci o Development centra a následné rozvojové programy a školení, které nám celý tým manažerů pomáhají zkvalitňovat, zvyšovat jejich kompetence a samostatnost.

Spojení výběru a následné práce na rozvoji s vybranými i stávajícími manažery považuji za skvělou kombinaci pro další růst firmy a vytváření funkčního týmu.

Ing. Libor Klement, konateľ spoločnosti Berner s.r.o., Slovensko
Více
presentation

Efektivní školení manažerů

Osobní přístup šitý na míru potřebám každého účastníka společně s velmi dobrými modelovými situacemi a hraním rolí všichni oceňovali. Jedině tak jsme mohli posilovat oblasti potřebného osobního rozvoje. Jelikož zaznamenávám výsledky školení okamžitě po jeho ukončení, a to u všech mých manažerů, mohu potvrdit, že mé očekávání je naplněno. Společnost Tres consulting doporučím všem, kteří cítí potřebu rozvoje při vedení svých týmů.

Leona Mejzrová, jednatelka, BOIRON CZ s.r.o.
Více

Školicí programy na míru

Společnost STMicroelectronics spolupracuje s Tres consulting již několik let. Tres consulting pro nás vytvořil školící programy pro manažery, prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, zvládání stresu a také individuální koučing. Zaměstnanci vyhodnocují tyto kurzy jako jedny z nejlepších, které kdy měli. U Tres consultingu také oceňuji, že nám připravují kurzy vždy na míru a zohledňují požadavky účastníků školení. Určitě s nimi budu spolupracovat i v budoucnu.

Mgr. Eva Kulhánková, personální ředitelka a jednatelka
Více

Přesně podle dohody

Po celou dobu byla naše spolupráce bezchybná a včasná, vždy dle sjednané dohody a k naší plné spokojenosti.
klient z oblasti bankovnictví
Více

Nadstandardní spolupráce

Se společností Tres consulting spolupracujeme od roku 2008. Mezi projekty, které plní společnost tzv. na klíč patří: AC, DC, psychologické poradenství a konzultace našim zaměstnancům. Spolupráci hodnotíme jako velmi nadstandardní.
Jan, personální ředitel, pojišťovna
Více

Užitečně vynaložený čas

Všichni účastníci školení byli s obsahem, průběhem a výsledkem školení nejen spokojení, ale považují školení obchodních dovedností, připravené společností Tres consulting, za velmi přínosná a čas strávený na školení za užitečně vynaložený.
Martin, ředitel, společnost z oblasti služeb
Více

Dlouholetá spolupráce

Vzhledem k vysokým nárokům na naše zaměstnance velmi pečlivě vybíráme dodavatele trenérských a dodavatelských služeb. Se společností Tres consulting spolupracujeme již od jejího založení a jsme stále velmi spokojeni. Je náš výhradní partner pro Assessment Centra.
Jaroslava, HR manažer, obchodní společnost
Více

Profesionální školení

Se společností Tres consulting jsme realizovali sérii školení soft skills pro střední management. Celému školení předcházela poměrně detailní objednávka zpracovaná na základě osobní konzultace se zástupci Tres consulting. Osobně velmi oceňuji právě tuto adaptabilitu a synergické pokračování rozvoje na základě potřeb jednotlivců. Školení bylo velmi pozitivně přijato všemi zúčastněnými, a to nejen zaměřením, ale i vysokou profesionalitou přednášejících.
Petr, ředitel interního obchodu, pojišťovna
Více

Intenzivní a praktický trénink

Společnost Tres consulting připravila komunikační trénink pro vybrané členy vedení. Trénink byl intenzivní a praktický. Se školením jsme byli velmi spokojení, zejména pro výborné lektorské a mediální zkušenosti, profesionální přístup a přizpůsobení potřebám klienta.
Vladimír, manažer, farmaceutická společnost
Více

Spolupráce na mnoha programech

Se společností Tres consulting s.r.o. naše zdravotnická zařízení spolupracovala na mnoha programech: teambuilding, školení manažerského minima, projektového řízení a školení komunikačních dovedností pro recepci. Se společností jsme spolupracovali při zavádění systému hodnocení a její lektoři proškolili náš management ve vedení hodnotících pohovorů. Se všemi programy byli účastníci z řad našich zaměstnanců velmi spokojeni. Velmi vysoce hodnotili odbornou úroveň, znalosti a dovednosti lektorů. Mohu potvrdit, že řadu poznatků a zkušeností se nám podařilo uvést do naší každodenní praxe. Za velmi důležité považuji také předání výstupů a dalších doporučení po uskutečněném kurzu nebo teambuildingu pro naše účastníky i pro firmu jako celek.
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, ředitelka CKP Roseta a CKP Dobřichovice a Mgr. Jitka Holubcová, ředitelka CKP Sámova
Více