Strategické řešení problémů pro vrcholový management

Cíl: Poskytnout prostor pro strategickou úvahu a řešení problémů, které se u managementu objevují. Koučingová podpora při rozhodování a formulace vize. Individuální konzultace jsou určeny řídícím pracovníkům na úrovni vyššího a středního managementu nemocnic (ředitelé nemocnic, primáři apod.).

Témata školení:

  • Vedení a motivace podřízených
  • Analýza výstupů výzkumů a implementace konkrétních opatření na jejich základě
  • Strategické řešení problémů, definování vize
  • Rozvoj manažerských dovedností při vedení zdravotnického zařízení
  • Mobilizace klientova osobního i profesního potenciálu
  • Podpora při procesu rozhodování, prosazování a implementace změn
  • Posílení motivace a zlepšení výkonnosti
  • Zefektivnění komunikace v rámci zařízení a posílení spolupráce v rámci jednotlivých oddělení i mezi nimi.
Mám zájem

Napište nám