Buďte agilní

Být agilní = klást důraz na bleskurychlou interakci, komunikaci s kolegy
a zákazníky, pružně reagovat, říkat, co si myslíte,
tak, abyste dosáhli dobrého účinku.


Jak uspět v agilní firmě

Být agilní

= klást důraz na bleskurychlou interakci, komunikaci s kolegy a zákazníky, pružně reagovat, říkat, co si myslíte, tak, abyste dosáhli dobrého účinku.

= upřednostňovat
setkání s lidmi před procesy,
funkci před dokumentací, spolupráci před vyjednáváním. Znamená to pracovat se změnou jako stálým stavem věcí.

Na kurzu si osvojíte dovednosti z aplikované psychologie, které Vám pomohou efektivně fungovat v agilní organizaci:

  • Být připravený na změnu a jak s ní pracovat
  • Jak uspět při pohovoru do agilního týmu
  • Jak se efektivně podílet na spolupráci v samoorganizujícím se týmu
  • Efektivní prezentace myšlenky, místo vlastní osoby
  • Dát a přijmout zpětnou vazbu tak, aby to fungovalo

specializovaný trénink komunikačních dovedností

Soft skills pro:

agilní kouče - scrum mastery - product ownery

V agilním týmu je místo pro lidi
se specifickou rolí ‐ ta vyžaduje efektivní komunikaci, specifické dovednosti: naslouchat, připomínat, moderovat, reagovat a rozhodovat se.

Z kurzu si odnesete:

Sadu konkrétních komunikačních nástrojů, které Vám pomohou efektivně zastávat roli v agilním týmu.

Budete si je mít možnost vyzkoušet, natrénovat a ověřit
efektivitu jejich užívání tak, aby Vás v reálné situaci podpořily.

Zkusíte si zvládnout i konfliktní a problematické situace, práci s konfliktními nebo problematickými lidmi.


Management v agilním týmu

specializovaný trénink agilního leadershipu

  • Lidé a jejich spolupráce nebo procesy a nástroje?
  • Fungující produkt nebo dokumentace?
  • Spolupráce se zákazníkem nebo vyjednávání o smlouvě?
  • Reagování na změnu nebo dodržování plánu?

V agilní organizaci mají přednost ty první hodnoty ‐ což neznamená, že by ty druhé nebyly důležité.

Jako agilní leader můžete pracovat na tom, aby Váš tým přijal takovou vizi za svou, aby se lidé v týmu organizovali pokud možno sami, aby byli motivovaní, angažovaní a proaktivní.

Není to lehká cesta a není pro každého, ale pokud se po ní vydáte, můžete po čase
dosáhnout hladkého fungování týmu, kde místo "jakž-takž to
zvládáme" zaznívá "jde nám to samo".

Tento kurz v tom může pomoci

Odnesete si z něj způsoby, jak lidi motivovat, vtáhnout je do problému, podpořit je, aby převzali odpovědnost za úkol, dát a také přijmout zpětnou vazbu a dokázat nastavit otevřenou atmosféru v celém týmu.

Být agilní leader znamená pochopit, že méně je někdy více a že nejlepší produkty vznikají v týmech, které se organizují samy.

-->
Mám zájem

Školení probíhají na naší adrese Šlejnická 1, Praha 6 - Dejvice.

Pro bližší informace nás kontaktujte e-mailem na info@tresconsulting.cz anebo na čísle +420 732 159 734.