Pro personalisty a lektory 


Lektorské dovednosti

Cíl: Osvojení si nejmodernějších metod a poznatků aplikované sociální psychologie, psychologie práce a psychologie osobnosti v oblasti lektorských dovedností. Více

Školení hodnotitelů do AC/DC

Cíl: Osvojení si komplexní role hodnotitele AC/DC (moderátor, sparing partner, pozorovatel), trénink v zachycení a vyhodnocení relevantních informací... Více

Přijímací pohovor pro personalisty

Cíl: Zlepšení efektivity výběru nových zaměstnanců na základě nastavení dílčích procesů výběrového pohovoru a tréninku technik vedení pohovoru, které umožní získat a správně vyhodnotit informace od uchazečů. Více

Něco navíc

Personalistika v ZOO

Chování lidí a zvířátek má společného více, než by člověk na první pohled řekl. Po návštěvě Zoo s námi se budete dívat na lidi v pracovních situacích novýma očima.... Více

Něco navíc

Vedení výběrových pohovorů metodou triangulace

Triangulace je metoda obohacení výběrového pohovoru tak, abychom zjistili maximum informací v rámci, který nám pohovor může nabídnout. Triangulace je způsob, jak si potvrdit hodnotitelské hypotézy Více