Co dělámeNěco navíc

Víc než koučování

Individuální rozvoj manažerů pomocí metod aplikované psychologie, koučinku, tréninku i rozhovoru. Více

Outplacement

Outplacement je služba nabízená propouštěným zaměstnancům s cílem podpořit je, aby ztrátu zaměstnání nesli co nejlépe, aby měli nejaktuálnější informace o tom, jak to na trhu práce chodí a... Více

Něco navíc

Teambuilding

Teambuilding podporuje v pracovních týmech dosažení hned několika cílů: osvojení si principů efektivní spolupráce, posílení důvěry v týmu a vzájemné sounáležitosti. Děje se tomu tak díky kombinaci učení, emočního... Více

Něco navíc

Postvýběrová diagnostika

Rozhodli jste se přijmout nového zaměstnance, který splňoval kvalifikační požadavky? Teď je na čase, abyste se naučili s ním pracovat a využít naplno jeho potenciál. To znamená zjistit, co umí,... Více

Time management

Cíl: Zvýšení pracovní efektivity a psychické odolnosti na základě podpory plánování a proaktivního přístupu s ohledem na osobní cíle a individuální křivku výkonnosti. Témata kurzu: Analýza činností (priority, načasování,... Více

Zvládání stresu a duševní hygiena

Cíl: Trénink konkrétních relaxačních technik sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla, se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody a pozitivního náhledu na svět... Více

Cirkulární týmová intervence

Pozorujete, že místo aby Váš tým věnoval maximální pozornost výkonu, brzdí ho špatná atmosféra? Všimli jste si, že v týmu vznikají konflikty kvůli maličkostem? Že jsou lidé podráždění? Došlo mezi... Více

Spolujízdy pro obchodníky

Spolujízda je efektivní metoda, jak se rychle zlepšit při obchodních jednáních. Náš trenér s vámi absolvuje schůzku či sérii schůzek s klientem a podá vám zprávu o vašich komunikačních, vyjednávacích či... Více

Něco navíc

8-5-3 Premium Pro

Komplexní rozvojový program. Soustředí se na detailní diagnostiku vzdělávacích potřeb s využitím DC, na míru ušitá školení a podporu implementace naučeného do praxe. Více se o tomto přístupu můžete dozvědět tady. Více

Development centrum

Development centrum je diagnostickou a rozvojovou metodou. Zaměřuje se na oblast tzv. měkkých dovedností – sociálních a komunikačních schopností a manažerských kompetencí. Umožňuje co nejobjektivnějším způsobem stanovit silné stránky... Více