Pro zdravotníky


Efektivní komunikace na nemocničním oddělení

Cíl: Podpora hladké a efektivní komunikace v různých situacích na pracovišti, zvládnutí zátěžových komunikačních situací. Podpora se zaměřuje na lékaře, zdravotní sestry, nižší a střední management. Více

Prevence syndromu vyhoření a zvládání stresu

Cíl: Zjistit vlastní úroveň stresu, popř. míru vyhoření. Trénink konkrétních relaxačních technik se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření. Více

Komunikační dovednosti v kontaktu s pacientem

Cíl: Seznámení s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání zátěžových komunikačních situací, konkrétních komunikačních problémů a tím ke zlepšení profesní spokojenosti a kvality života. Více

Management mimořádných událostí

Cíl: Komplexní nastavení procesů evidence mimořádných událostí s následnou supervizí a vyvozením opatření do budoucna, včetně motivačních a organizačních rámců. Více