Prezentační a didaktické dovednosti pro lékaře

Cíl: Osvojení si hlavních aspektů prezentačních dovedností a interaktivních metod práce s publikem. Obohacení vlastní přednáškové činnosti o efektivní metody učení a předávání informací.

Témata školení:

 • Identifikace vlastního prezentačního potenciálu
 • Osvojení si hlavních aspektů prezentačních dovedností, práce s neverbalitou
 • Pravidla a nácvik sebeprezentace
 • Osvojení si didaktických postupů práce se skupinou
 • Metody učení (Kolbův cyklus, metoda EUR)
 • Příprava odborné přednášky
 • Metodika přednášek – její supervize a sidevize
 • Práce s individuálními prezentacemi/přednáškami
 • Důraz na srozumitelnost, strukturovanost a klíčové informace, interpretaci dat během prezentace, zacházení s fenoménem „to je všem jasné“
 • Práce s publikem, event. negativními projevy ze strany publika (vyrušování, zpochybňování apod.)
 • Osvojení si různých metod práce se skupinou (metoda „oulová“, „akvárium“…)
Mám zájem

Napište nám