Pro šéfy


Něco navíc

Strategická motivace zaměstnanců

Motivace podřízených je jedna z nejvíce opomíjených manažerských dovedností. Všichni si uvědomujeme její význam, ale… Málokterý manažer cílevědomě a takřka na denní bázi s motivací podřízených pracuje. Nemluvě o té s... Více

Vedení efektivní porady

Cíl: Osvojení si přípravy a realizace porady, která podpoří týmovou spolupráci, bude respektovat cíle porady a u účastníků porad bude stimulovat pocit angažovanosti na jejím průběhu a výstupech. Více

Pravidelné hodnocení podřízených

Cíl: Obeznámení se s nastavením procesu pravidelných hodnotících pohovorů, osvojení si účinných komunikačních postupů při sdělování zpětné vazby... Více

Koučování podřízených

Cíl: Osvojení si koučování jako manažerského stylu, trénink dílčích technik a jejich uplatnění v praxi s důrazem na rozvoj podřízených. Více

Vedení a motivace podřízených

Cíl: Osvojení si komplexních manažerských nástrojů při vedení a motivaci podřízených s důrazem na sebepoznání a zážitkový trénink. Více

Něco navíc

Zpětná vazba

Zpětná vazba je, když přiblížíme k sobě mikrofon a reproduktor a ono to začne pískat. V mezilidské komunikaci tím myslíme “řeknu Ti, co jsi udělal dobře a co špatně, s čím je dobré pokračovat,... Více