Pro obchodníky


Spolujízdy pro obchodníky

Spolujízda je efektivní metoda, jak se rychle zlepšit při obchodních jednáních. Náš trenér s vámi absolvuje schůzku či sérii schůzek s klientem a podá vám zprávu o vašich komunikačních, vyjednávacích či... Více

Obchodní dovednosti III

Cíl: Osvojení si postupů péče o klíčové klienty, osvojení si základů duševní hygieny pro obchodní zástupce. Více

Obchodní dovednosti II

Cíl: Komplexní zvládnutí obchodního jednání s důrazem na krizové body a dotahování obchodního jednání do konce, vyjednávání o ceně. Více

Obchodní dovednosti I

Cíl: Osvojení si dovedností potřebných pro zvládnutí prvního kontaktu s klientem a navázání vztahu, posílení sebeprezentačních dovedností. Více