Time management


Time management

Cíl: Zvýšení pracovní efektivity a psychické odolnosti na základě podpory plánování a proaktivního přístupu s ohledem na osobní cíle a individuální křivku výkonnosti. Témata kurzu: Analýza činností (priority, načasování,... Více