Kterým směrem přidat?


Chcete zlepšit každodenní provoz, efektivitu nebo atmosféru ve vaší firmě? Využíváme nástroje moderní psychologie, abychom zajistili harmonický chod společnosti.

Něco navíc

8-5-3 Premium Pro

Komplexní rozvojový program. Soustředí se na detailní diagnostiku vzdělávacích potřeb s využitím DC, na míru ušitá školení a podporu implementace naučeného do praxe. Více se o tomto přístupu můžete dozvědět tady. Více

Development centrum

Development centrum je diagnostickou a rozvojovou metodou. Zaměřuje se na oblast tzv. měkkých dovedností – sociálních a komunikačních schopností a manažerských kompetencí. Umožňuje co nejobjektivnějším způsobem stanovit silné stránky... Více

360stupňová zpětná vazba

360 stupňová zpětná vazba je metoda anonymního hodnocení jednotlivce ze strany podřízených, kolegů, nadřízených, klientů… Cíle, metody a způsob provedení 360 st. zpětné vazby jsou sestaveny na základě rozhovoru se... Více

Mystery Shopping, Mystery Calling

Mystery shopping / mystery calling je průzkum, prostřednictvím kterého získáváte informace o kvalitě služeb, které Vaše společnost poskytuje, s využitím výzkumníků ve fiktivních rolích (klient, uchazeč v rámci výběrového... Více

Průzkum firemní spokojenosti

Průzkum firemní spokojenosti je anonymním šetřením, které se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců v různých oblastech (např. pracovní prostředí a podmínky, finanční a nefinanční ohodnocení, seberealizace... Více

Průzkum firemní kultury

Průzkum firemní kultury je anonymním hodnocením firemní kultury ze strany jejich zaměstnanců. Ti se vyjadřují k různým aspektům firemní kultury (psaná i nepsaná pravidla komunikace, procesy, vztahy, zvyky, sdílené... Více

Sociologické průzkumy

Sociologický průzkum umožňuje zjistit postoje a názory vybrané skupiny lidí. Může být zaměřen směrem k vašim zaměstnancům nebo zacílen na vaše zákazníky, případně jinou skupinu lidí, od které chcete... Více

HR mentoring

Budujete HR oddělení nebo se do toho plánujete pustit? Co by vám mělo efektivní HR přinášet a jak nedělat zbytečně věci navíc? Zdá se vám, že toho děláte pro... Více