Sociologické průzkumy

  • Sociologický průzkum umožňuje zjistit postoje a názory vybrané skupiny lidí. Může být zaměřen směrem k vašim zaměstnancům nebo zacílen na vaše zákazníky, případně jinou skupinu lidí, od které chcete získat klíčové informace.
  • Navrhneme a zrealizujeme pro vás celý výzkumný projekt nebo jeho dílčí části (metodologická příprava, reprezentativní sběr dat, analýza, vyhodnocení).
  • Vnitrofiremní výzkum můžete využít například při plánování strategických změn, umožní vám odhadnout jak budou zaměstnanci změnu akceptovat.
  • Vaši zaměstnanci mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu k dění uvnitř firmy a přispět k jejich řešení. Dobrá práce s výstupy průzkumu podporuje pracovní motivaci a týmového ducha.

Naše zkušenosti

  • Prováděli jsme hodnocení kvality výběrového procesu pro vybranou pozici (trainee).
  • Navrhovali jsme výzkum postojů veřejnosti k provozu bioplynových stanic pro neziskovou organizaci.
  • Při realizaci výzkumu umíme využít jak kvalitativních tak kvantitativních metod.
  • Opíráme se o odbornost v oblasti metodologie, výzkumu a statistiky.
Mám zájem

Napište nám