Průzkum firemní spokojenosti

Příběhem

Pavel firmu stvořil. Začal v garáži a dnes je to firma o dvou stech zaměstnancích! Zakládá si na tom, že svým lidem rozumí a chová se sociálně. Občas k němu ale dolehnou stížnosti. Stěžují si na dotované stravování, na to, že nemohou mít noční směny, na to, že jsou nadřízení příliš tvrdí. Vždy se snaží dotyčnému vyhovět. Nedávno mu ale jeho asistent naznačil, že jeho zásahy jsou nekoncepční a ne vždy spravedlivé. Prý se pomůže jen tomu, kdo si nestydí si říct. Pavla se to trochu dotklo. Nakonec se ale rozhodl, že chce vědět, jak to lidé vnímají doopravdy. Ideální pro něj byl právě průzkum spokojenosti. Zjistil, že některé problémy přeceňoval a jiné naopak nedocenil. Na základě průzkumu zatlačil na firmu, která zajišťuje stravování, protože tam byli nespokojení opravdu skoro všichni. Pochopil, proč vlastně lidé ty noční směny chtějí. Sice si myslel, že jejich zrušením jim pomohl, ale někteří byli zvyklí a přišli si tak na lepší peníze. No a stížnosti na nadřízené? Až na jednu výjimku byly neoprávněné. Pochopil, že moc naslouchal jednotlivcům…

  • Průzkum firemní spokojenosti je anonymním šetřením, které se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců v různých oblastech (např. pracovní prostředí a podmínky, finanční a nefinanční ohodnocení, seberealizace, možnosti kariérního růstu, podíl na rozhodování, vzdělávání, atd.)
  • Realizace průzkumu firemní spokojenosti Vám umožňuje získat zpětnou vazbu od zaměstnanců a včas odhalit doposud skrytá problémová místa a rizika. Díky jejich včasné identifikaci můžete pozitivním způsobem a včas ovlivňovat loajalitu a pracovní morálku Vašich zaměstnanců, jejich produktivitu, fluktuaci, absence apod.
  • Zadáním zakázky externí společnosti pozitivním způsobem podpoříte sebeotevření zaměstnanců, jejich důvěru v anonymitu a férovost šetření a tím i návratnost a validitu výsledků šetření.

Naše zkušenosti

  • Náš tým tvoří experti z řad psychologů, sociologů, personalistů, statistiků a metodiků – jsme tak zárukou na míru připraveného projektu, profesionální realizace, etického přístupu a spolehlivosti výsledků.
  • Kvalita našich lidí je garancí úspěšnosti Vašeho projektu. Všichni naši spolupracovníci procházejí pravidelnými školeními z oblasti komunikace, hodnotitelských dovedností a osobního rozvoje.
  • Máme personální kapacity i dostatek zkušeností pro nabízení kvalitních doplňkových a komplexních služeb – ať už ve formě navazujících školení, konzultantské činnosti, koučování, realizací workshopů apod.
Mám zájem

Napište nám