Development centrum

Příběhem

Ivan je pracovitý specialista. Lidé si ho váží a chodí za ním pro radu. Jeho nadřízený je pár let před důchodem a firma začíná uvažovat o jeho nástupci. Cílem je někoho vytipovat a postupně ho začít na pozici připravovat. Je to úkol do projektu práce s talenty.

Ivana vytipoval jeho nadřízený jako svého možného nástupce. Zúčastnil se Development centra, které se zaměřilo na zjištění jeho předpokladů a rozvojových oblastí pro budoucí manažerskou práci. Development centrum bylo složeno z modelových situací, kde měl projednat úkoly se svým podřízeným, měl pracovat se svým týmem na reálném úkolu. Po modelové situaci dostal okamžitě informaci, jak na druhou stranu jeho jednání působilo. Měl možnost si rovnou uvědomit, co by fungovalo a co ne. Kromě toho zpracoval nějaké případové studie, psychodiagnostické testy a řešil úkol se svými kolegy. Asi týden poté dostal podrobnou zpětnou vazbu od psychologa, který DC realizoval. Ten s ním probral znovu modelové situace, ale i výsledky testů. Odpověděl na všechny otázky.

Ivan měl za sebou zkušenost, která ho ujistila o tom, že by opravdu dokázal vést lidi. Navíc si uvědomil, že si umí víc představit, jak na to a co by k tomu ještě potřeboval. Výstupem byl individuální plán vzdělávání, který mu má umožnit zlepšit ty dovednosti, které zlepšit potřebuje.

 • Development centrum je diagnostickou a rozvojovou metodou. Zaměřuje se na oblast tzv. měkkých dovedností – sociálních a komunikačních schopností a manažerských kompetencí. Umožňuje co nejobjektivnějším způsobem stanovit silné stránky zaměstnance i jeho rozvojové oblasti. Je ideálním předchůdcem samotných školení. Zaměstnanec rozumí, proč je mu dané školení doporučováno, více se identifikuje se stanovenými rozvojovými oblastmi.
 • Program Development centra je sestaven na míru po rozhovoru se zadavatelem.
 • Development centrum obvykle probíhá pod vedením dvou zkušených psychologů – diagnostiků a jednoho vyškoleného konzultanta.
 • V rámci Development centra používáme metody ověřené v českém prostředí.
 • V případě nestandardních požadavků na Development centrum máme kvalitní tým metodiků, statistiků a diagnostiků, kteří pro Vás vytvoří a ověří zcela novou metodu.
 • Development centra se účastní zaměstnanci klienta.
 • Hodnocení z Development centra zachycuje detailněcharakteristiky kandidáta, vč. doporučení pro jeho další rozvoj.
 • Zpětná vazba z Development centra má podobu intenzivního koučovacího rozhovoru pod vedením zkušeného psychologa – kouče. Rozhovorem se snažíme o motivaci a inspiraci hodnoceného pro rozvoj. Jako vedlejší efekt často podpoříme i celkové pracovní naladění a ochotu do „něčeho jít“.

Naše zkušenosti

 • Máme dlouholeté zkušenosti s realizací Development center pro společnosti z oblasti médií, finančnictví, pojišťovnictví, strojírenství, energetického, potravinářského a farmaceutického průmyslu, z oblasti služeb a neziskového sektoru.
 • Development centra realizovaná pro společnosti s několika desítkami, ale i tisíci zaměstnanců.
 • Zkušenosti s realizací Development center podle nejrůznějších kritérií, pro pozice specialistů, obchodníků, manažerů (nižší, střední, vyšší) a projekty trainee.
 • „Vychytali“ jsme chyby, kterých se nejčastěji dopouští naše konkurence a které vedou k nepřesným závěrům z Development center – pracujeme s kvalitními a vzdělanými hodnotiteli(mnozí mají titul Ph.D., mnozí více než 15leté zkušenosti), naše metody doplňujeme o projektivní diagnostiku, která není ovlivněna stylizací kandidáta, a do třetice – používáme metody ověřené v českém prostředí.
 • Část zpětné vazby získávají účastníci již v průběhu Development centra.
 • Máme zkušenost s komplexními vzdělávacími projekty – od identifikace očekávání, přes komunikaci projektu zaměstnancům, přes realizaci Development center, až po nastavení „urgentních“ i dlouhodobých vzdělávacích záměrů, vč. projektu zaměřeného na získání zpětné vazby o úspěšnosti Development center a zakomponování požadovaných změn do jeho dalšího průběhu.
 • Jsme oslovování pro předávání zkušeností současným i budoucím kolegům – vyučujeme metody vzdělávání zaměstnanců na Katedře Andragogiky FFUK a Metody hodnocení, vzdělávání a osobního rozvoje pracovníků v rámci MBA studia.
 • Vydali jsme knižní publikaci o Development centrech a řadu odborných článků.

Publikovali jsme o tématu:

Mám zájem

Napište nám