Průzkum firemní kultury

Příběhem

„Firemní kultura je něco, co nemusím řešit“, myslel si Filip. Máme jasně nastavená pravidla, lidi vědí, jakou firemní kulturu mají držet. Jenže stále častěji zjišťoval, že se zaměstnanci podle toho nechovají. Sice byla jasná pravidla, ale to, co nakonec zaměstnanci udělají, ovlivňují postoje, které se pravidly neřídí. Je to podobné jako s výchovou dětí. Děti sice většinou přesně vědí, jaké chování od nich chceme, přesto se tak nezachovají. Proč. Protože vidí náš příklad, který tomu neodpovídá? Protože s naším názorem nesouhlasí a my se s nimi o tom nebavíme? Protože nám nerozumí a jen papouškují, co si myslí, že mají říkat? Možností je hodně. Aby Filip věděl, jaké postoje mají jeho podřízení, jaké hodnoty vyznávají a podle čeho se řídí, k tomu mu může pomoci průzkum firemní kultury. Teprve když poznáme, jak to je, můžeme to měnit.

  • Průzkum firemní kultury je anonymním hodnocením firemní kultury ze strany jejich zaměstnanců. Ti se vyjadřují k různým aspektům firemní kultury (psaná i nepsaná pravidla komunikace, procesy, vztahy, zvyky, sdílené hodnoty, postoj ke změnám apod.)
  • Realizace průzkumu firemní kultury Vám umožňuje získat zpětnou vazbu od zaměstnanců a včas odhalit doposud skrytá problémová místa a rizika. Díky jejich včasné identifikaci můžete pozitivním způsobem a včas ovlivňovat loajalitu, konkurenceschopnost a prosperitu Vaší společnosti.
  • Pokud realizaci svěříte do rukou externí společnosti, Vaši zaměstnanci budou více důvěřovat zárukám anonymity.
  • Nepřebíráme žádné předem vytvořené anebo v minulosti osvědčené dotazníky. Při sestavování metodiky se řídíme jenom Vašimi potřebami. Preferujeme osobní přístup, respektujeme etické zásady.

Naše zkušenosti

  • Máme zkušenosti s realizací rozsáhlého šetření firemní kultury pro klienta z oblasti energetiky.
  • Máme zkušenosti s realizací komplexního projektu, kdy na výstupy z průzkumu firemní kultury navazovaly workshopy a development centra.
Mám zájem

Napište nám