360stupňová zpětná vazba

Příběhem

V týmu Jarky se za roky sbírala různá nedorozumění a “provinění”, o kterých se moc nemluvilo. Zato se na ně nezapomínalo. Petra před pěti lety odešla dřív domů a neřekla o tom Monice. Monika pak nestíhala práci za obě. Standa si stěžoval na Petra nadřízeným. A tak dál a tak podobně. Jarka věděla, že její tým není v pořádku, ale nevěděla, co dělat. Zkoušela různé experimenty. Posadila Standu k sympatizantům Petra. Jenže to pak bylo ještě horší. Požádala Moniku, aby Petře odpustila. Monika jí řekla, že by se jí nejdřív (vlastně už dávno) měla omluvit. Monika to odmítla s tím, že je to malichernost… Jarka z toho začínala být otrávená.
Použití 360 stupňové zpětné vazby byl vlastně náhodný nápad. Původně měla zpětná vazba sloužit k posouzení odborných znalostí a názoru klientů na Jarčin tým.

Při zjišťování potřeb konzultant ale narazil na problémy v týmu a tak se s Jarkou domluvil na širším zaměření „třistašedesátky“. Nebyl to ale běžný „papírový“ průzkum. Konzultanti si popovídali s každým členem týmu. Ten měl za úkol slovně hodnotit kolegy, potom je hodnotil pomocí čísel. Zároveň hodnotil sám sebe. Po vyhodnocení si konzultanti znovu povídali s každým členem týmu. Podpořili pozitivní vnímání jeho členů. Otevřeli možnosti řešení starých sporů. Podařilo se uvolnit napětí. Zároveň se nastartovala „pozitivní spirála“ – Myslím si, že mě někdo hodně nemá rád. Když se dozvím, že to není tak zlé a také co můžu ve svém chování zlepšit, aby to bylo ještě lepší, většinou to aspoň vyzkouším. To se přesně stalo v týmu, takže se vztahy zlepšily. Z Petry a Moniky, z Petra a Standy kamarádi nebudou. Dokážou spolu ale mluvit, spolupracovat…

  • 360 stupňová zpětná vazba je metoda anonymního hodnocení jednotlivce ze strany podřízených, kolegů, nadřízených, klientů…
  • Cíle, metody a způsob provedení 360 st. zpětné vazby jsou sestaveny na základě rozhovoru se zadavatelem.
  • Jste pro nás jedineční. Nepracujeme se žádnými předem připravenými šablonami a dotazníky. Vycházíme z Vašich individuálních potřeb, opíráme se o náš kvalitní tým metodiků, statistiků, hodnotitelů a koučů.
  • Pokud to jen jde, upřednostňujeme osobní, kvalitativní přístup, před dotazníky. Minimalizujeme tak riziko nedorozumění a chybných interpretací na obou stranách. Poskytujeme tak péči a podporujeme přijetí informací.
  • Máme personální kapacity i dostatek zkušeností pro nabízení kvalitních doplňkových a komplexních služeb – ať už ve formě rozvojových plánů, navazujících školeníDevelopment center, koučování.
  • Formu výstupů si definujete sami – může mít podobu slovního, číselného anebo grafického vyjádření anebo jejich kombinaci – dle Vašich potřeb. Vždy jsou ale srozumitelné a validní.

Naše zkušenosti

  • Máme zkušenosti s realizací 360 stupňové zpětné vazby týkající se jak výkonnostních, tak i osobnostních a týmových charakteristik.
  • Máme zkušenosti s úspěšnou realizací 360 stupňové zpětné vazby u týmu procházejícím personálními změnami, u týmu s potřebou podpory kolegiálních vztahů a vztahů směrem ke klientovi.
  • Na základě zkušeností upřednostňujeme osobní kvalitativní přístup před čistě dotazníkovými metodami – pokud to jen jde, snažíme se získávat, i zpětně předávat informace formou osobního rozhovoru. Zejména pro závěrečné sdělování závěrů směrem k účastníkům šetření doporučujeme metodu intenzivního a citlivého koučovacího rozhovorupod vedením některého z našich zkušených psychologů. Snažíme se tak vyhnout chybnému pochopení závěrů a podporujeme míru jejich přijetí a tím i šanci pro změnu nevyhovujícího.
Mám zájem

Napište nám