Naše knihovna

Výběr publikací na internetu

Kyrianová H.: Výpověď? Tu nedáte nikdy dobře. Můžete ji dát ale profesionálně. Hospodářské noviny, 23. 4. 2018
Gruber, J., Kyrianová, H.: Na návštěvě u Bati aneb počátky AC v Čechách (a mnohého dalšího), profi HR, duben/2015
Hanuš, D.: Vyšší engagement snižuje v týmech fluktuaci, Moderní řízení, září/2015
Gruber, J., Kyrianová, H.: Triangulace – metoda ke zvýšení efektivity výběrového pohovoru. HRforum, 6. 5. 2013
Hanuš, D. Dovednosti tazatele aneb o nástrahách terénního výzkumu. HRM 21/2012
Kyrianová, H.: Zájem o poskytnutí zpětné vazby se výrazně zvýšil. HRM line, 2012
Slavíček, M.: Firemní štěstí. Publikováno Amcham Best Office, 2012
David Hanuš: Řekněte si o zpětnou vazbu k HR projektu, HRM line, číslo 21, 2011
Hana Kyrianová: Interní assessment centrum nelze zavést bez přípravy, HRM line, číslo 17, 2011
Alexandra Pilipčincová: Srdeční záležitost aneb s čím počítat po infarktu myokardu, HRM line, číslo 4, 2011
Hanuš, D.: Co můžete očekávat od outplacementu? Publikováno na hrm.ihned.cz, 2011
Slavíček, M.: Motivace a hodnocení třikrát jinak. Publikováno na hr-server.cz, 11/2011
Jan Gruber: S Mirkem a Bohoušem za vzděláváním zaměstnanců, Andragogika, 1/2010
Hana Kyrianová: Těžké není jen být propuštěn, ale také propouštět, HRM line, číslo 7, 2009
Kyrianová, H.: Jak na termíny v personalistice? Publikováno na hrm.ihned.cz, 2008
Kyrianová, H.: Psychologická diagnostika a zakázka. HRM line, 17/2007
Kyrianová, H.: Nové trendy assessment centra? Supervize. HRM line, 13/2006
Kyrianová, H.: Zjišťování kritérií pro výběr kandidátů má svá úskalí. HRM, 15/2005
Kyrianová, H.: Outplacement: Kdy je potřeba využít služby psychologa? HRM, 9/2005
Gruber, J.: Komplexní psychodiagnostika a ostatní metody výběru. HRM, 18/2004
Kyrianová, H.: Firemní kultura a metody jejího zjišťování. HRM, 8/2004
Kyrianová, H.: Psychologické aspekty propouštění kvůli reorganizaci. HRM, 17/2004
Kyrianová, H.: Assessment centrum očima kandidátů. HRM, 2/2003
Hanuš, D.: Jak se vidí manažeři. HRM, bude publikováno
Kyrianová, H.: Development centrum. Článek o tom, v čem se Development centrum liší od Assessment centra. Publikováno na hr-server.cz
Kyrianová, H.: Zpráva o jednom Development centru, pozlátku a diletantismu. Publikováno na hr-server.cz
Gruber, J.: Abeceda, gramatika a algebra přijímacího pohovoru. Publikováno na hr-server.cz
Kyrianová, H.: Etika náboru a výběru nových zaměstnanců. Publikováno na hr-server.cz
Gruber, J., Kyrianová, H.: Když zazvoní telefon… (Burn-out syndrom a profese operátora help-desk). Publikováno na hr-server.cz

Knižní publikace

Gruber, Kyrianová, Fonville: Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů, Grada, Praha 2016
Gruber, J. Čemu se to podobá, co by to mohlo být? Tres consulting s.r.o., Praha 2010
Co dál? Hledání dobré práce a všechno okolo toho. (Brožura pro odcházející zaměstnance). Tres consulting s.r.o., 2010
Kyrianová, H., Gruber, J. AC/DC vyber si tým. Alfa nakladatelství, s.r.o., Praha, 2006
Kyrianová, H.: Assessment centrum v současné personální praxi. Testcentrum, Praha, 2003