Assessment centrum v současné personální praxi

Hana Kyrianová
Testcentrum Praha 2003

Kniha se zaměřuje na problematiku Assessment center tak, jak jsou používána zejména pro výběr zaměstnanců v komerčních firmách. Jde především o praktickou příručku, kterou mohou využít zejména specialisté v oblasti lidských zdrojů, kteří Assessment centra sami organizují nebo ti, kteří je zadávají specializovaným dodavatelům. Kniha se zabývá definicí a historií Assessment centra, dále zjišťováním kritérií výběru, strukturou Assessment center, sociálními rolemi, způsobem zpracování výstupů, validitou a reliabilitou, etikou a obsahuje také jednu kazuistiku, kdy byl prostřednictvím Assessment centra obsazován větší počet shodných pracovních pozic.

Autorka získala materiál pro tuto knihu vlastní praxí v oblasti organizace a realizace Assessment center v komerčním prostředí. Několik let se zaměřuje na využití aplikované psychologie práce a organizace zejména na oblast získávání a výběru zaměstnanců za pomoci Assessment center a psychodiagnostiky.