Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů

Jan Gruber, Hana Kyrianová, Alexandra Fonville
Grada 2016
Publikace vám srozumitelnou formou přiblíží metody, jak u lidí nacházet a odhadovat jejich schopnosti (například, jak se pozná, že je někdo „rozený obchodník“) a také jak s těmito metodami pracovat, aby poskytly věrohodné výsledky. Seznámíte se s tím, jaké jsou hodnotitelské dovednosti, proč jsou často protikladné „zdravému rozumu“ a co se s tím dá dělat. Budete umět předcházet chybám při hodnocení a využívat vlastní síť postojů, přesvědčení i předsudků tak, aby sloužila kvalitnímu a přesvědčivému odhadu lidské povahy.
Dozvíte se:
– co se děje při sdělení zpětné vazby a jakým způsobem to ovlivňuje jeho další pracovní růst
– jak ovlivňuje výběr určitých zaměstnanců atmosféru a výkonnost pracovního týmu
– jak pokročilé využití metod jako development centrum, assessment centrum, výběrový pohovor, individuální psychodiagnostika ovlivňuje prestiž HR ve firmě
Hlubší informace o problematice posuzování zaměstnanců ocení i studenti ekonomických, manažerských a humanitních oborů, které se zabývají studiem lidské psychiky.

Knihu si můžete prolistovat / zakoupit zde.