Štěstí jako firemní proces aneb proč nefunguje „motivace zvenku“

Michal Slavíček, OD Manager, Provident Financial
Amcham Best Office, 2012

Roste vám ve firmě fluktuace? Opět jste nesplnili roční plán, přitom máte tým plný profesionálů, používáte vyzkoušené postupy a držíte domluvené strategie? Na chodbě slyšíte stále častěji, že už „to není, co to bývalo“, ale na přímou otázku se nedozvíte nic konkrétního?

Jakoby náš „firemní stroj“ nějak povrzával, jakoby jednotlivým kolečkům ve firemním soukolí docházela „šťáva“. A bohužel to stále častěji postihuje i „nová kolečka“…

Spokojenost není o výkonu

Zkušenost říká, že onou „šťávou“ většinou nejsou mzdy: Když mzda vzroste, její příjemce po chvilce opojení upraví své výdaje a zanedlouho zjistí, že se cítí stejně jako před přidáním. Nejsou to ani čisté záchody, moderní kanceláře, bezpečné a dobře vybavené sklady či dílny. Není to dokonce ani celoroční permanentka do kina či fitcentra.

Investovat do těchto věcí znamená pečovat o spokojenost zaměstnanců. To má určitě smysl a bez nich to „prostě nejde“. Ale myslet si, že „spokojený zaměstnanec = výkonný zaměstnanec“ by bylo bláhové. Vlastně ne tak docela – pod bičem a těsným vedením to může fungovat – 2, 4, možná i 6 měsíců. Ale vysoká fluktuace (a s ní všechna negativa, která přináší) se pak pravděpodobně stane naším věrným společníkem…

Šťáva pro firemní motor

Onou „šťávou“ je něco mnohem mocnějšího: Vnitřní energie, spojená nikoliv s naším mozkem (jako je tomu v případě „spokojenosti“), ale s naším srdcem. Naše vnitřní „baterie“, kterou můžeme dobíjet jen my sami. „Baterii“ všichni dobře známe pod jiným názvem – MOTIVACE.

Často slýcháme a řešíme otázku: „Jak vlastně účinně motivovat zaměstnance (příp. týmy)?“ Pravdou je, že ZAMĚSTNANCE MOTIVOVAT NEMŮŽEME. Motivovat se může jen KAŽDÝ SÁM. Definice motivace zní: „…soubor vnitřních sil, které nás táhne/tlačí…“ Důležité slovo zní „VNITŘNÍCH“. Nikdo nemůže motivovat zaměstnance, jen oni sami mohou!

Proč nám štěstí zlepšuje výsledky?

Proč by se zaměstnanci měli motivovat? Důvod je prostý: Aby byli šťastní! Každý chce být šťastný. Kdybychom měli definovat, čeho vlastně chceme v životě dosáhnout, nejspíš bychom se nakonec dostali k ŠTĚSTÍ. MOTIVACE je spojena s emocemi, s naplněním, se ŠTĚSTÍM přímo bytostně. Byli jsme jí vybavení, aby nám pomáhala rozeznávat a podporovat kroky, které nás povedou ke štěstí.

Proč by se měla firma starat o sebe-motivaci zaměstnanců? A jak to vysvětlíme finančnímu a generálnímu řediteli?

Opět jednoduše: Ze školy víme, že PRÁCE (VÝSLEDKY) = VÝKON X ČAS. A protože VÝKON závisí na MOTIVACI (až do určité úrovně motivace platí „čím vyšší motivace, tím vyšší výkon“), můžeme říci PRÁCE = MOTIVACE X ČAS. Když využijeme přirozenou touhu nás všech „být šťastní“ a naučíme se sami motivovat, bude to pro nás nejen příjemnější, ale budeme mít i lepší výsledky.

Jak to zařídit v praxi?

Co z toho plyne pro nás a náš povrzávající „firemní stroj“?

1)    Vysvětlujte zaměstnancům, že jen oni sami mohou rozhodnout, zda BUDOU V PRÁCI ŠŤASTNÍ. VLASTNÍ MOTIVACE je cestou, jak toho dosáhnout. Nikdo jiný to za ně nemůže udělat.

2)    SPOKOJENOST zaměstnanců je nezbytným základem motivace. Nemá ale přímý vliv na výkon, energii lidí a prosperitu firmy.

3)    Pomozte zaměstnancům s VYTVOŘENÍM PODMÍNEK, aby se mohli SAMI motivovat. Zeptejte se jich formou PRŮZKUMU MOTIVOVANOSTI (engagement surfy), co jim s jejich sebe-motivací pomůže.

4)    Pro průzkum si vyberte ZKUŠENÉHO PARTNERA s prověřenou, ale jednoduchou efektivní metodologií.

5)    Výsledky průzkumu sdílejte se VŠEMI ZAMĚSTNANCI, ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI AKCÍ podle výstupu z průzkumu nechte na MANAŽERECH JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ.

6)    Z PODPORY MOTIVACE udělejte SYSTÉM: Zahrňte aktivity do POPISŮ PRACOVNÍCH POZIC a postavte na nich některé CÍLE ROČNÍHO HODNOCENÍ manažerů, bavte se o nic se zaměstnanci např. prostřednictvím kulatých stolů. Sdílejte DROBNÉ ÚSPĚCHY, slavte a mluvte o „BEST PRACTICES“.

7)    Potřeby, které vzešly z výstupů více oddělení, podpořte CELOFIREMNÍ AKTIVITOU, zapojte do ní zaměstnance z různých oddělení. Udělejte z nich PROSTŘEDNÍKY, kteří o realizaci budou MLUVIT VE FIRMĚ.

Scan článku v PDF