ABC – DEF – GH…. X-Y-Z… Ups. Mileniálové. Jak se nespálit u jejich výběru.

Alexandra Fonville
Linked In

V oblasti pracovní diagnostiky se pohybuji už 15 let a někdy tou dobou jsem posuzovala první kandidáty na pozice do trainee programu. Pro méně zasvěcené čtenáře: jedná se o posuzování a výběr čerstvých absolventů, kteří projdou ve firmě po nástupu větším či menším kolečkem v rámci různých oddělení, případně zahraniční stáží a zhruba po roce se firma a kandidát finálně rozhodnou o jejich cílové pozici. V současnosti se už druhým rokem podílím na posuzování kandidátů pro tyto pozice i pro našeho klienta z oblasti automotive. Ročně mi před očima projdou desítky těchto kandidátů z celého světa. Ráda bych se s Vámi podělila o své zkušenosti s touto specifickou skupinou kandidátů, kteří se mohou objevit u výběrových řízení na Vámi obsazované pozice. Chci se zaměřit na skupinu mileniálů a na co si hlavně dát pozor.

Mileniálové (zejména ti narození v 90. letech) jsou pro trh práce stále něčím novým. A jako ke každé „novince“ k nim přistupujeme opatrně a z různých stran, abychom si mohli udělat názor. Pojďme se tedy podívat na zoubek dnešním kandidátům-dvacátníkům a konkrétně si rozebrat jejich přínosy a slabiny.

Prvním velkým očekáváním firem od této skupiny kandidátů je, že přinesou do firem čerstvý vítr, neotřelé nápady, nápaditá řešení. Takový potenciál u mileniálů rozhodně je. Je dán jiným výchovným přístupem, častokrát diplomem ze zahraniční (někdy i prestižní) univerzity nebo kvalitní (byť krátkodobou) zahraniční pracovní zkušeností. Když Vás neokouzlí těmito daty ve svém CV, určitě mnozí z nich zaujmou nadprůměrnými prezentačními dovednostmi. Dokážou velmi spontánně mluvit nad vizuálně propracovanými slidy, mnozí jsou zdatní ve vyhledávání kvalitních zdrojů informací… Když v úvodu Assessment center provádím manažery profilem trainee, mám zvyk jim říkat metaforu: „Hledáme někoho s hlavou v oblacích? To ano, ale současně někoho, kdo přes to všechno pořád stojí nohama na zemi.“ Jinými slovy, musíme si dát pozor na snílky, kteří si budou užívat „hračičkaření“ nad jim osobně blízkými tématy, nebudou ale plnit požadované zadání a jejich práce nepovede k reálným výsledkům, nemluvě o schopnosti respektovat základní pravidla ve firmě. Zaměřte se proto v rámci diagnostiky na to, abyste kandidáty viděli jak u volných úkolů, které dají prostor jejich inovativnosti, tak i u úkolů vysoce strukturovaných, kde budete moci hodnotit, jak přesně a propracovaně plní kandidát instrukce. Zaměřte se na přesnost a adekvátnost zpracování dat a reálnou přidanou hodnotou jeho nápadů.

Dále musíme počítat s tím, že se jedná vesměs o skupinu lidí, která ještě neprošla socializací v pracovní roli. Jejich představy, jazyk a chování v pracovních situacích proto mohou být u některých z nich řekněme – neotřelé. Chce to proto pokročilé hodnotitelské dovednosti, abychom u této skupiny kandidátů kvalitně odfiltrovali jakousi „neučesanost“, danou nedostatkem kontaktu s pracovní realitou, od stabilních rysů osobnosti. Doporučuji zvýšenou citlivost na jakékoliv projevy nespolupráce a překračování hranic, manipulativní a asociální projevy (jako jsou např. manipulace s lidmi, ale i manipulace s informacemi, necitlivé prosazování se na úkor druhých). Nezaměňujme cílevědomost s arogancí, vytvořme situace, kdy kandidát bude muset volit mezi svými zájmy a zájmy celého týmu, a pozorujme, jak se s nimi vypořádá. Buďme citliví vůči jeho projevům, kdy si kandidát není vědom hodnocení (jak se např. chová k recepční, která ho uvede, jak k ostatním kandidátům, když se na ně nedívají hodnotitelé – manažeři apod.).

Poslední velkou oblastí, na kterou je důležité se zaměřit, je oblast sebereflexe. O úspěchu mnohých trainee kandidátů v praxi častokrát rozhodne notná dávka pokory, reálného náhledu na sebe sama, ochoty vyslechnout si zpětnou vazbu a ochoty se učit. Bez nich sice můžeme přijmout kandidáta s mnohými hardskillovými kvalitami, kterého budeme ale těžko adaptovat na vlastní firemní podmínky.

My jsme pro našeho klienta po prvním roce spolupráce vytvořili komplet novou metodiku, která cílí na diagnostiku kvalit u kandidátů trainee. Ta při jejím vyhodnocení po roce používání v praxi dopadla velmi dobře. Držíme i Vám palce, aby se Vám dařilo vybírat ty nejlepší mileniály.

 

Linked In