Teambuilding

  • Teambuilding podporuje v pracovních týmech dosažení hned několika cílů: osvojení si principů efektivní spolupráce, posílení důvěry v týmu a vzájemné sounáležitosti. Děje se tomu tak díky kombinaci učení, emočního zážitku a lepšího sebepoznání i poznání druhých.
  • Teambuilding umožňuje pracovním týmům uvědomit si rezervy v rámci fungování týmu (v oblasti strategické, komunikační, procesní apod.) a nalezení postupů na jejich odstranění.
  • Podle požadovaného výsledku umožňuje kombinaci hned několika metod práce se skupinou – zážitkové, týmového koučinku, tréninku, týmové diskuse, outdoorové aktivity, výkladu lektora, kreativních techniky, workshopu a mnohých dalších.

Naše zkušenosti

  • Realizovali jsme teambuildingové akce pro společnosti působící v oblasti prodeje, zdravotnické péče a vzdělávání.
  • Realizovali jsme teambuildingové akce s různým zadáním a cílem. Např. stmelení týmu a posílení vnitrofiremní komunikace; rozdělení rolí a kompetencí v rámci procesního řízení; zlepšení spolupráce mezi různými odděleními společnosti, posílení proklientské orientace apod.
  • Pro klienta v oblasti zdravotnické péče jsme připravili rozvojovou akci, která v sobě kombinovala prvky školení, teambuildingu a outdooru.

 

Mám zájem

Napište nám