Assessment centrum

Příběhem

Jana pracuje ve firmě už dva roky a stále na řadové pozici. Má pocit, že má na víc. Vidí spoustu chyb, se kterými by se ona dokázala vypořádat. Její nadřízený ale jako by to neviděl. Rozhodla se tedy jít za ředitelem. Zašla za ním, pověděla mu o svých ambicích, vysvětlila plány, jak by dosáhla změny. A řediteli se to zalíbilo. Protože se uvolnilo místo vedoucího, doporučil Janině nadřízené, Mirce, aby tam Janu dosadila. Mirka sice vidí Janiny ambice, ale zároveň se bojí její touhy po moci. Sice není zásadně proti, ale zároveň by si chtěla být víc jistá. Jistá, že je Jana ta pravá a že nemá lepšího kandidáta na tuto pozici. Nakonec se rozhodla vybrat si nového vedoucího s využitím Assessment centra. Zařadila do něj Janu, ale i další možné kandidáty, o kterých uvažovala. Pozvala tam i ředitele, aby viděl to, co ona a snáz se shodli.

Na Assessment centru se potvrdilo, čeho se Mirka obávala. Jana je sice schopná a chytrá, ale touží vládnout tvrdou rukou, což se Mirce a naštěstí ani řediteli nelíbí. Uspěla nakonec jiná kolegyně, která neprojevila tak silné ambice a projevila větší citlivost k podřízeným. O své volbě Mirka snadno přesvědčila i ředitele.

 • Assessment centrum je diagnostická metoda, která umožňuje zhodnotit kompetence uchazečů, které jsou klíčové pro úspěch na budoucí pozici (např. manažerský potenciál, sociální dovednosti, obchodní dovednosti a další).
 • Při Assessment centru bývá hodnoceno více uchazečů najednou za přítomnosti několika hodnotitelů.
 • Kritéria výběru jsou vždy stanovena podle potřeb zadavatele, program Assessment centra je sestaven na míru.
 • Assessment centrum probíhá běžně za účasti zadavatele. Je možné vidět uchazeče „naživo“ a udělat si obrázek o dovednostech, které nelze zjistit při náborovém pohovoru.
 • Assessment centrum v naší režii probíhá pod vedením a supervizí zkušeného psychologa – diagnostika s mnohaletou praxí.
 • V případě nestandardních požadavků na Assessment centrum máme kvalitní tým metodiků, statistiků a diagnostiků, kteří pro Vás vytvoří a ověří zcela novou metodu.
 • Assessment centra se účastní převážně externí kandidáti.
 • Součástí Assessment centra je zpětná vazba směrem k účastníkům – Vaši personalisté pak už nemusí kandidátům nic vysvětlovat. Tento krok podporuje dobrou pověst Vaší společnosti – kandidáti to oceňují.

Naše zkušenosti

 • Máme dlouholeté zkušenosti s realizací Assessment center pro společnosti z oblasti finančnictví, pojišťovnictví, výroby, služeb a neziskového sektoru.
 • Podporujeme neziskové organizace – realizujeme pro ně Asessment centra, školení, psychodiagnostiku a koučing.
 • Assessment centra realizovaná pro společnosti s několika desítkami, ale i tisíci zaměstnanců.
 • Zkušenosti s realizací Assessment center podle nejrůznějších kritérií, pro pozice specialistů, obchodníků, manažerů (nižší, střední, vyšší) a projekty trainee.
 • Vychytali“ jsme chyby, kterých se nejčastěji dopouští naše konkurence a které vedou k nepřesným závěrům z Assessment center – pracujeme s kvalitními a vzdělanými hodnotiteli (mnozí mají titul Ph.D., mnozí více než 15leté zkušenosti), naše metody doplňujeme o projektivní diagnostiku, která není ovlivněna stylizací kandidáta a do třetice – používáme metody ověřené v českém prostředí.
 • Supervidujeme zavádění interních Assessment center a vzděláváme interní hodnotitele do Assessment center.
 • Vydali jsme dvě knižní publikace o Assessment centrech a řadu odborných článků.
Mám zájem

Napište nám