Komunikační dovednosti v kontaktu s pacientem

Cíl: Seznámení s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání zátěžových komunikačních situací, konkrétních komunikačních problémů a tím ke zlepšení profesní spokojenosti a kvality života. Podpořit dobré vztahy na pracovišti a podpořit výstavbu týmu v rámci jednoho pracoviště.

Témata školení a konzultací:

  • Trénink konkrétních komunikačních strategií pro zefektivnění jednání v kontaktu s klienty a event. jejich rodinnými příslušníky (navazování kontaktu s pacientem, budování vztahu důvěry, sdělování informací apod.).
  • Zvládnutí strategií zaměřených na komunikaci o problému, za současného zachování dobrého vztahu.
  • Vypracování efektivních scénářů pro zvládnutí zátěžových situací v komunikaci (komunikace s agresivním pacientem anebo pacientem pod vlivem emocí, komunikace nepříjemných zpráv, konfliktní situace apod.).
  • Neurolingvistické programování
  • Techniky asertivity
Mám zájem

Napište nám