Prevence syndromu vyhoření a zvládání stresu

Cíl: Zjistit vlastní úroveň stresu, popř. míru vyhoření. Trénink konkrétních relaxačních technik sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla, se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření.

Témata školení:

  • Nácvik dovednosti relaxovat a schopnost kontrolovat vlastní stres, popřípadě regulace některých psychických funkcí.
  • Vytvoření individuálního postupu zvládání stresu pro vlastní použití.
  • Trénink konkrétních relaxačních technik (autogenní trénink, progresivní relaxace, autohypnóza aj.),
  • Seznámení s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání stresu a tím ke zlepšení profesní spokojenosti a kvality života.
  • Rychlé načerpání sil
  • Diagnostika příznaků vyhoření v oblasti profesní, somatické, emocionální a sociální
  • Podpora prevence syndromu vyhoření (burn out).
Mám zájem

Napište nám