Vedení efektivní porady

Cíl: Osvojení si přípravy a realizace porady, která podpoří týmovou spolupráci, bude respektovat cíle porady a u účastníků porad bude stimulovat pocit angažovanosti na jejím průběhu a výstupech.

Témata kurzu:

  • Typy porad
  • Příprava na poradu
  • Základy prezentačních a přesvědčovacích dovedností
  • Metody vedení porad
  • Typologie účastníků porad
  • Obtížně zvládnutelné momenty a jejich řešení
  • Efektivní zacházení s časem a strukturou
Mám zájem

Napište nám