Pravidelné hodnocení podřízených

Cíl: Obeznámení se s nastavením procesu pravidelných hodnotících pohovorů, osvojení si účinných komunikačních postupů při sdělování zpětné vazby s cílem minimalizovat přirozené obranné reakce hodnoceného a maximalizovat efekt hodnocení v podobě úpravy chování.

Témata kurzu:

  • Zásady poskytování zpětné vazby
  • Příprava na hodnotící pohovor
  • Hodnotící rozhovor (fáze, nejčastější chyby, zvládání emočně vypjatých situací, příprava a vyhodnocení)
  • Hodnotící rozhovor vedený formou koučování
  • Propouštěcí rozhovor
  • Odměňování
  • Formulace akčního plánu s podřízeným
  • Metody intervence v úpravě chování
Mám zájem

Napište nám