Přijímací pohovor pro personalisty

Cíl: Zlepšení efektivity výběru nových zaměstnanců na základě nastavení dílčích procesů výběrového pohovoru a tréninku technik vedení pohovoru, které umožní získat a správně vyhodnotit informace od uchazečů.

Témata školení:

 • Výběr, nábor a jejich cíle
 • Pracovní inzerát a jeho sestavení
 • Spolupráce a komunikace s managementem
 • Personální marketing
 • Interní a externí zdroje kandidátů
 • Preselekce kandidátů na základě životopisů
 • Příprava na pohovor (identifikace kompetencí a výběr vhodných metod)
 • Techniky vedení pohovoru
 • Metoda triangulace – originální autorský přístup
 • Komunikační techniky
 • Nejčastější hodnotitelské chyby (efekt 1.dojmu, pozorování vs. interpretace, atribuce, projekce,…)
 • Trénink vedení pohovoru a jeho vyhodnocení za pomoci sparing partnerů
 • Vyhodnocení pohovoru, selekce kandidátů, komunikace směrem ke kandidátům a manažerům
Mám zájem

Napište nám