Školení hodnotitelů do AC/DC

Cíl: Osvojení si komplexní role hodnotitele AC/DC (moderátor, sparing partner, pozorovatel), trénink v zachycení a vyhodnocení relevantních informací, za současného vyhnutí se nečastějším hodnotitelským chybám.

Témata školení:

  • Metoda Assessment centrum (charakteristika, parametry, výhody, omezení)
  • Nastavení hodnocených kritérií/kompetencí (komunikace se zadavatelem, ujasnění pojmů a představ)
  • Metody AC (modelové situace, případové studie, týmové hry, písemné podklady)
  • Metody pozorování a zaznamenávání informací
  • Nejčastější hodnotitelské chyby (pozorování vs. subjektivní interpretace chování, efekt prvního dojmu a jeho odstínění, fenomén projekce)
  • Role sparing partnera
  • Hodnotitelská porada
Mám zájem

Napište nám