Obchodní dovednosti I

Cíl: Osvojení si dovedností potřebných pro zvládnutí prvního kontaktu s klientem a navázání vztahu, posílení sebeprezentačních dovedností.

Témata školení:

  • Fáze obchodního jednání, nákupní proces
  • Telemarketing
  • Zdroje potenciálních klientů, vytipování klientů
  • Typologie klientů
  • Úskalí jednotlivých kroků obchodního jednání
  • Komunikačné strategie v prvním kontaktu s klientem (navázání dobrého kontaktu, zmapování potřeb, vyvolání potřeby produktu u klienta, posílení sebeprezentačních dovedností)
  • Oslovení klienta a vybudování vztahu důvěry
  • Žádost o objednávku a její načasování
  • Příprava nabídky a její prezentace (reflexe klientových potřeb, průběžná komunikace jako nástroj péče o klienta)
Mám zájem

Napište nám