Mediální a krizová komunikace

Cíl: Zvládnutí přesvědčivé a profesionální mediální a krizové komunikace, která umožní efektivní řešení situace za současného udržení pozitivního obrazu společnosti/jednotlivce.

Trénink probíhá za účasti mediálního poradce s bohatou zkušeností v oblasti médií (redaktor, televizní dramaturg). Školení se účastní rovněž zkušený kameraman.

Témata kurzu (zvolíme zaměření dle typu kontaktu s médii na straně klienta):

  • Budování pozitivního mediálního obrazu.
  • Neverbální signály, neverbální komunikace.
  • Klíčové zásady mediální komunikace (práce s informacemi, příprava a zpracování interních informací, analýza média, které oslovilo, analýza osobnosti novináře a příprava na základě těchto informací).
  • Novinářské triky během rozhovoru a při práci s natočeným materiálem (jak odpovídat, aby se omezilo riziko manipulace při střihu záznamu).
  • Zvládání nepříjemných, negativních dotazů ze strany novináře.
  • Kontakt s investigativním novinářem.
  • Komunikace s ohledem na typ média (televizní vystoupení, komentářů po telefonu, živý vs. sestříhaný vstup).
  • Tisková konference.
  • Krizová komunikace (hlavní aspekty, teorie vnímání rizika, zásada negativní dominance).
Mám zájem

Napište nám