Komunikace a spolupráce v týmu

Cíl: Podpora týmové spolupráce, seznámení s ucelenými systémy pro podporu efektivní komunikace, zvládání problematických sociálních situací.

Témata kurzu:

 • Formy komunikace
 • Komunikace směrem k různým hierarchickým úrovním
 • Identifikace komunikačně zátěžových scénářů
 • Práce s hranicemi v komunikačním prostoru
 • Asertivita a techniky asertivity
 • Neurolingvistické programování
 • Identifikace a analýza týmových rolí
 • Podpora efektivní týmové spolupráce
 • Odmítnutí požadavku za současného zachování vztahu
 • Problematická místa v interní komunikaci a jejich řešení
 • Sebeprosazení v týmu
 • Zátěžové situace a jejich primární a sekundární prevence (manipulace, osobní útok, agrese, šikana)
Mám zájem

Napište nám