Transkulturální komunikace

Cíl: Účastníci získají přehled o tom, v jakých dimenzích se mohou kultury lišit a díky tomu lépe pochopí a zvládnou obtíže v komunikaci, které z rozdílů vyplývají. Součástí je trénink dovednosti jednat s lidmi z cizích kultur.

Témata kurzu:

  • Dimenze, ve kterých se kultury mohou lišit.
  • Mapování a identifikace rozdílů náročných na spolupráci a domluvu.
  • Využití technik, zaměřených na zdokonalení vnímavosti vůči druhé osobě (zejména z jiné kultury).
  • Trénink komunikačních a vyjednávacích postupů, které povedou ke zlepšení domluvy a spolupráce s kolegou/kolegy z jiného kulturního prostředí.
Mám zájem

Napište nám