Prezentace a přesvědčování

Cíl: Sebezkušenostní trénink klíčových znaků prezentace, vč. neverbálních projevů, s důrazem na srozumitelnost a strukturovanost sdělovaných informací a osvojení si efektivních postupů vyvolání a udržení pozornosti publika.

Témata kurzu:

  • Prezentační a sebeprezentační dovednosti ve vztahu k cíli prezentace
  • Formální prvky prezentace (práce s tělem, postojem, gesty, oční kontakt, hlasový projev, práce s dechem)
  • Obsahové prvky prezentace (strukturovanost a srozumitelnost projevu, argumentační výstavba, přesvědčivost, vizualizace v projevu, řečnický styl, verbalizace)
  • Práce s trémou (“otužování”, relaxační postupy)
  • Zvládání zátěžových momentů (nepozornost, námitky, útoky, vyrušování, nečekané události apod.)
Mám zájem

Napište nám