presentation

Efektivní školení manažerů

Společnost Tres consulting s.r.o. jsem požádala o proškolení všech manažerů v naší společnosti. Základní požadavek z mé strany byl zaměřen na hledání a následnou realizaci rovnováhy mezi rolí kouče a rolí manažera. Manažerské dovednosti jsem pak cílila posílit ve všech ohledech. Požadovala jsem především zaměření na efektivnější vynakládání sil bez přetížení a únavy a také na rovnováhu mezi výkonem a osobním životem, která dnes nebývá samozřejmostí.

Manažer-leader v mém týmu nejenom vede své podřízené formou delegování, rozvíjí kreativní spolupráci, ale hlavně navádí k zodpovědnosti, umí uznávat, chválit a hlavně vyhodnocovat.

V rámci školení jsem požadovala klást velký důraz právě na delegování a následné podporování autonomie a hlavně vyhodnocování na základě stanovených klíčových ukazatelů.

Oceňuji pečlivou přípravu školitelky ještě před zahájením samotného školení. Společně jsme si schválili transparentním způsobem zadání.

Úvodní osobní diagnostika umožnila konkrétní zacílení na potřebný rozvoj jednotlivých manažerských dovedností.

Tento osobní přístup šitý na míru potřebám každého účastníka společně s velmi dobrými modelovými situacemi a hraním rolí všichni oceňovali. Jedině tak jsme mohli posilovat oblasti potřebného osobního rozvoje.

Jelikož zaznamenávám výsledky školení okamžitě po jeho ukončení, a to u všech mých manažerů, mohu potvrdit, že mé očekávání je naplněno.

Společnost Tres consulting s.r.o. doporučím všem, kteří cítí potřebu rozvoje při vedení svých týmů.

Leona Mejzrová, jednatelka, BOIRON CZ s.r.o.