Spolupráce na mnoha programech

Se společností Tres consulting s.r.o. naše zdravotnická zařízení spolupracovala na mnoha programech: teambuilding, školení manažerského minima, projektového řízení a školení komunikačních dovedností pro recepci. Se společností jsme spolupracovali při zavádění systému hodnocení a její lektoři proškolili náš management ve vedení hodnotících pohovorů. Se všemi programy byli účastníci z řad našich zaměstnanců velmi spokojeni. Velmi vysoce hodnotili odbornou úroveň, znalosti a dovednosti lektorů. Mohu potvrdit, že řadu poznatků a zkušeností se nám podařilo uvést do naší každodenní praxe. Za velmi důležité považuji také předání výstupů a dalších doporučení po uskutečněném kurzu nebo teambuildingu pro naše účastníky i pro firmu jako celek.

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, ředitelka CKP Roseta a CKP Dobřichovice a Mgr. Jitka Holubcová, ředitelka CKP Sámova