Bc. Miroslava Stejskalová Lancová MBA

Senior konzultant pro oblast odměňování & benefitů, zpracování mezd a HRIS

Mirka začala svou kariéru v zahraničí, kde studovala trenérství, a do místní komunity se zapojila jako pomocná učitelka v mateřské školce. Po návratu do vlasti se začala věnovat obchodu a při dalším studiu se věnovala projektům s optimalizací procesů, reorganizacemi oddělení v různých společnostech, které ji navedly do oblasti odměňování a benefitů a zpracování mezd. Velmi si kolegové váží jejího lidského přístupu ve vedení týmu a nastavování procesů. S obrovským nasazením, se kterým projekty řídí a účastní se jich, se neváhá přidat do operativních záležitostí a mít znalost do nejmenších detailů. Snaží se vždy porozumět všem detailům projektu, tak aby mohla navrhnout co nejoptimálnější řešení. Má zkušenosti s prací a řízení v týmech od 2 do 50 lidí.

Je chovatelkou výmarských ohařů a na její zahradě najdete velké množství různých druhů bylin, ze kterých zpracovává různé výrobky.

Během své patnáctileté odborné praxe pomohla mnoha společnostem s nastavením procesů a týmů, interní dokumentace a informačních systémů. Zvládne zajistit, aby si účastníci odnesli, to, co si odnést měli.