Komunikace po telefonu

Cíl: Rozvoj komunikačních dovedností a zvládání zátěžových komunikačních situací v rámci telefonického kontaktu.

Témata kurzu:

  • Fáze telefonického rozhovoru
  • Specifika telefonického hovoru
  • Sestavení funkčního telefonního skriptu
  • Příprava na telefonát a jeho načasování
  • Význam srozumitelnosti a strukturovanosti hovoru
  • Typy otázek a jejich efektivita
  • Provolání se k požadované osobě
  • Zvládání problematických momentů (reakce na námitky, překonávání nezájmu, navázání kontaktu)
  • Efektivní využití formálních znaků řeči (intonace, rychlost,…)
Mám zájem

Napište nám