Jak poznat toho pravého

Triangulace je způsob, jak si potvrdit hodnotitelské hypotézy, zpracovat informace, které máme k dispozici, a přemýšlet o chování, tvrdých a měkkých datech a dojít k platným závěrům. Je to mapování kandidátových schopností a osobnostních rysů různými způsoby, ze 3 různých stran, 3 různými úhly, proto triangulace. Kurz kombinuje sebepoznávací techniky, náhledové a tréninkové přístupy a práci se
sparingpartnery.

Bližší informace v PDF
Přihlásit se

Napište nám