Jak dosáhnout vyšších cílů

Často se stává, že před týmem stojí těžký úkol či nečekaná výzva. Je to situace, která vyžaduje na počátku dostatečný nadhled odstup a v průběhu řešení aktivní a motivovaný tým, který ví, co dělat.
Je v podstatě jedno, zda potřebujete „jenom“ zvýšit obrat, nebo posílit sdílení informací v týmu. Můžete řešit otázku nástupnictví, či zlepšení firemní atmosféry. Cílem je, aby se celý tým podíval na problém společně a společně přišel i s řešením. Dosáhneme toho pomocí technik Design thinking, strategického plánování, systemického přístupu a diskuzí moderovanou naším profesionálem. Celý tým si nejprve zmapuje situaci a pak ve strukturovaných krocích dojde ke komplexnímu, přesně zacílenému řešení. Výsledkem je akční plán, který jasně řekne, co dělat hned a co
potom, a jak na sebe jednotlivé kroky navazují. Bude to plán, který všichni účastníci školení společně vymyslí a shodnou se na něm. Dá jasné úkoly každému členu týmu a také celému týmu dohromady.

Bližší informace v PDF
Přihlásit se

Napište nám