Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Garant projektu Interkulturní vnímavost

Luděk pracuje se skupinami již spoustu let a často přichází s nápady, jak usnadnit osvojování dovedností v komunikaci.

Oblasti, jimž se věnuje dlouhodobě, jsou nácvik efektivní komunikace, neurolingvistické programování a interkulturní komunikace. Neurolingvistické programování je něco jako slovní karate. Tomu se Luděk také věnoval, ale v době, kdy byl mnohem mladší než dnes.

Luděk rád čte, ale také píše. Publikoval velké množství odborných článků. Jeden z nich na téma měření charakteristik středoevropských kultur vyšel v časopise Journal of Managerial Psychology. Jinak má rád dlouhé procházky přírodou a jízdu na kole.