Individuální koučování

Odborně

Popis produktu

  • Koučováním poskytujete svým zaměstnancům individuální psychologickou péči.
  • Koučování je profesionální kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku.
  • Koučovaný hledá řešení sám s podporou kouče (v případě potřeby kouč nabízí řešení).
  • Součástí nabídky koučování může být i přítomnost vyškoleného sparing partnera, která umožňuje modelaci a trénink různých komunikačních interakcí.
  • Součástí nabídky koučování je i možnost videoanalýzy.

Naše zkušenosti

  • Máme dlouholeté zkušenosti s koučováním zaměstnanců na různých pozicích (nemanažerských i manažerských, vč. koučování top manažerů).
  • Máme zkušenosti s komplexními, dlouhodobými manažerskými projekty probíhajícími formou koučovacích sezení.
  • Máme zkušenosti s nastavováním projektů na míru, které v sobě efektivně skloubily koučování a další dílčí služby s ohledem na klientovy potřeby (např. návaznost koučování na výstupy z Development Centra, návaznost koučování na výstupy z 360stupňové zpětné vazby apod.)
  • Prvky koučovacího přístupu jsou zahrnuty v mnoha z našich produktů (skupinová školení, zpětná vazba z Assessment/Development Center/360stupňové zpětné vazby, outplacementová podpora,…)

Příběhem

koučink

Petrův zaměstnavatel zavedl koučování jako způsob podpory vedoucích obchodu. Petr řešil, koho do projektu zařadit. Nakonec se rozhodl pro ty vedoucí, kteří „chtějí a neumějí“, protože mají zatím méně zkušeností a s něčím konkrétním mají potíže. Tito vedoucí řídí týmy s průměrnou výkonností a Petr u nich vidí potenciál. Tři vytipovaní vedoucí získají každý celkem 4 koučovací sezení. Petr kouče předem seznámí s očekávaným výsledkem. Potom kouč pracuje s vedoucími podle toho, jaké oblasti si sami stanoví. Protože jsou všichni opravdu motivovaní, přicházejí se smysluplnými tématy. Koučovací sezení jsou od sebe vzdálena několik týdnů (průměrně 2 – 3). Proto kouč dobře vnímá změny a je možné se zaměřovat na další kroky. Na závěr lze říci, že každý z vedoucích zajistil v týmu zlepšení obchodních výsledků. V jednom případě to bylo cca 10%, ale v dalších dvou 40 a 50%. Ve všech případech se změnila práce vedoucích s podřízenými a dva z nich dokázali nalézt způsob, jak zvládnout problematického člena týmu. Petr byl s tímto projektem spokojený.