Když je člověk konzultant…

neznamená to, že už se nepotřebuje rozvíjet. Naši konzultanti prochází dlouhodobými vzdělávacími programy zaměřenými na intervence v duchu psychodynamického, jungovského i systemického přístupu. Vzděláváme se, abychom byli co nejefektivnější.