Jsme sociálně odpovědní

Už desátým rokem pravidelně a bez nároku na honorář spolupracujeme s klubem Beztíže na výběru zaměstnanců, kteří se pak  podílejí na činnosti nízkoprahového klubu. Ten pomáhá mladým lidem smysluplně trávit volný čas. I díky našim Assessment centrům mají zaměstnanci klubu ve srovnání s podobnými organizacemi několikanásobně nižší fluktuaci.