Diagnostika+konzultace

Když založíte podporu manažera na diagnostických metodách, zkrátí to cestu – oba víte, na čem bude dobré pracovat, máte ta správná témata, klient může propojit výsledky s vlastními zkušenostmi z praxe… Přesně takový program teď realizujeme pro manažery jedné státní instituce.