Vedení výběrových pohovorů metodou triangulace

triangulace

Termíny v roce 2018:      25. října
Termíny v roce 2019:      12. února / 23. října

Triangulace je metoda obohacení výběrového pohovoru tak, abychom zjistili maximum informací v rámci, který nám pohovor může nabídnout. Triangulace je způsob, jak si potvrdit hodnotitelské hypotézy a dojít k platným závěrům. Triangulace je mapování kandidátových schopností dovedností a osobnostních rysů z více stran a různými způsoby, které zvýší jistotu správné volby. Přijďte!

Přihlásit se můžete e-mailem na info@tresconsulting.cz anebo na čísle + 420 732 159 734.

Bližší informace (PDF)