6. 11. 2015

Úspěšně jsme vytvořili normu pro Employee Engagement

Za podpory Magistrátu hlavního města Prahy jsme úspěšně pomohli zmapovat firemní štěstí zaměstnanců u více než dvou desítek českých firem. Pro Vás to znamená možnost porovnat, jak jsou na tom s pocitem štěstí, spokojenosti a firemní loajality Vaši zaměstnanci, ve srovnání s přibližně 2000 zaměstnanců jiných společností. Více si můžete přečíst v článku, který napsal náš kolega David Hanuš v časopise Manažerské dovednosti.