14. 12. 2014

Sociologické průzkumy na míru

V lednu jsme pro našeho klienta realizovali dva sociologické průzkumy na míru. Jak už bývá naším dobrým zvykem, všechno bylo připravené podle specifických potřeb klienta – od dotazníků, proškolení tazatelů až po zpracování výstupů.