15. 3. 2017

Pomáháme implementovat program mentoringu

S naším novým klientem intenzivně spolupracujeme na zavádění programu mentoringu. Mentoři už prošli Development centry a absolvovali zpětnou vazbu. Navazují školení s tématy, která vzešla z DC a plně respektují individuální potřeby.